Чи вірна теорія Дарвіна?

Примхи природи
Главный редактор Vinnikiplus

Чи вірна теорія Дарвіна? З одного боку, звичайно, так. Жоден грамотний чоловік зараз не сумнівається в тому, що еволюція існує і що природний добір є її важливим механізмом. З іншого боку, після виходу головної книги Дарвіна пройшло вже більше 150 років. І все це час наука розвивалася, причому стрімко. Не буде перебільшенням сказати, що сучасна біологія відрізняється від дарвінівської приблизно так само сильно, як сучасна астрономія відрізняється від астрономії часів Коперника і Кеплера. Чи Не означає це, що теорію Дарвіна пора оголосити застарілою?Є сучасні вчені думають саме так. Наприклад, найбільший французький мікробіолог Дідьє Рауль і його співробітниця Вікі Мерхей, які нещодавно зробили спробу «перевірити на міцність» ключові положення класичного дарвінізму, зіставивши їх з новими науковими даними (Merhej V., Raoult D., «Frontiers in cellular and infection microbiology», 2012, 2, 113, doi: 10.3389/ fcimb.2012.00113).

Таких положень вони виділили сім: природний відбір, боротьба за існування, вдосконалення та складність, поступовість еволюції, вертикальне спадкування, загальний предок всього живого і єдине древо життя.

Природний відбір

Дарвін вважав, що природний відбір йде через збереження та накопичення величезної кількості надзвичайно малих спадкових змін. У цьому він слідував своєму вчителю Чарльзу Лайелю, який, займаючись геологічними процесами, розглядав їх як гранично поступові і повільні, дають результат тільки через величезні проміжки часу (наприклад, коли постійно йде ерозія створює гігантську долину). На думку Рауля і Мерхей, такий підхід сильно недооцінює еволюційну роль всіляких катастрофічних подій.А останні роблять ефект природного відбору набагато більш випадковим, фактично замінюючи його дрейфом генів, тобто — за визначенням — випадковим зміною їх частот. У мікросвіті такі події добре відомі: наприклад, впровадження в людську кишкову флору нового виду бактерії або вірусу може викликати швидку загибель такої кількості особин бактерій, а також архей (вони ж архебактерії) та бактеріофагів, яке буде вимірюватися 14-значними числами.Сучасний антибіотик здатний за лічені дні знищити 90% популяції кишкових мікробів, причому генетичний склад залишилися, буде неминуче відрізнятися від вихідного. Чому б подібним катастрофам не впливати і на еволюцію всіх інших організмів, аж до найскладніших?

Наприклад, геном сучасної людини містить сліди обміну генами між трьома різними біологічними видами — кроманьонцем, неандертальцем і денисовцем, причому цей обмін йшов у мозаїці маленьких популяцій, розкидані на величезному просторі і вже тим самим ізольованих один від одного («Science», 2011, 334, 6052, 89-94; http://elementy.ru/news/431688). Тут цілком міг зіграти свою роль так званий ефект пляшкового горлечка, при якому різке зменшення чисельності змінює генетичний склад уцілілих популяцій і в підсумку сприяє видообразованию.А саме видоутворення після таких подій може відбуватися відносно швидко, стрибкоподібно. Ефект пляшкового горлечка є його важливим прискорювачем, не залежних від природного добору (хоча саме існування останнього ніхто не заперечує). У цілому погляди Рауля і Мерхей на видоутворення дуже близькі до відомої теорії переривчастого рівноваги американського еволюціоніста Стівена Гулда, що вони охоче визнають і самі.

Боротьба за існування

Дарвін вважав, що боротьба за існування призводить до виживання найбільш пристосованих (the survival of the fittest), тому еволюція завжди йде від менш адаптованого стану до більш адаптованим. Французькі автори справедливо вказують на те, що далеко не всі відомі нам факти підтверджують цей принцип. По-перше, давно встановлено, що в маленькій популяції, неодноразово проходила через «пляшкові горлечка», пристосованість може зменшуватися, тому що слабовредні мутації фіксуються дрейфом генів («Nature», 1973, 246, 5428, 96-98).По-друге, про структуру геномів бактерій можна точно сказати, що вона пов’язана з адаптаціями дуже посередньо. За сучасними уявленнями, бактеріальний геном ділиться на стійке ядро (core genome) і мінливу периферію, що складається з генів, специфічних для окремих штамів або спільних з іншими видами. Все це разом утворює так званий пангеном (букв. «весь геном»). У бактерій, що живуть у складних багатовидових спільнотах, пангеноми великі (за рахунок периферії), а у тих, хто пристосований до яких-небудь специфічних умов і живе в ізоляції, — маленькі.У видів з великими пангеномами часто зберігаються гени, непотрібні в даних умовах і абсолютно не впливають на пристосованість, причому ці гени можуть працювати навіть, синтезуючи свої білкові продукти. Якщо еволюція — процес безперервного поліпшення адаптацій, варто було б очікувати, що будь-який фрагмент будь-якого геному буде мати корисну функцію, але це зовсім не так.Насправді значи – тельно частина бактеріального генома складається з «егоїстичних» елементів, які самовідтворюються, нічого або майже нічого не даючи організму.А вже якщо це відноситься до маленьких бактеріальним геномам, то до величезних геномам організмів з клітинними ядрами — тим більше.

До того ж будь-яка відносна пристосованість. Наприклад, мутації в генах ДНК-гірази та РНК-полімерази можуть викликати у бактерій стійкість до антибіотиків, але ці ж мутації знижують життєздатність бактерій у середовищі, де антибіотиків немає, і тому не є для них вигідними на великих відрізках часу. Еволюція, що спрямовується подібними мутаціями, виглядає швидше за серією дискретних кроків (причому великою мірою випадкових), ніж процесом безперервного зростання пристосованості.Рауль і Мерхей порівнюють бактерій, що здобули стійкість до антибіотиків, з пасажирами, що вижили під час аварії літака: вони вціліли в силу випадкових переваг, які навряд чи як-небудь їм знадобляться у подальшому житті.

Удосконалення і складність

Дарвін вважав, що природний добір приводить до появи складних структур, що підвищують пристосованість своїх володарів (як у знаменитому прикладі з еволюцією очі). Це, звичайно, вірно, але треба враховувати, що зростання складності йде в еволюції дуже нелінійно. Наприклад, традиційно вважалося, що складна многоклеточна життя з’явилася близько 600 мільйонів років тому — щодо незадовго до «кембрійського вибуху», в ході якого оформилися майже всі великі групи багатоклітинних тварин.Але зараз описані залишки спіралеподібних істот довжиною до 12 сантиметрів, мають вік не менше 2,1 мільярда років («Nature», 2010, 466, 7302, 100-104). Судячи з їх вигляду, це були якісь досить складні організми, швидше за все мали клітинні ядра, тобто належали до групи еукаріотів. Вони були колоніальними (зразок багатьох сучасних водоростей), а може бути, навіть багатоклітинними. Однак жодних нащадків вони не дали. Перша, неймовірно рання спроба переходу до многоклеточности закінчилася безслідно.

різома життя

У цьому місці Рауль і Мерхей помічають, що еволюція, як ми її зараз бачимо, набагато більше відповідає гераклитовскому «все тече», ніж платонівського втілення абсолютних ідей. Більше того, вони підтримують висловлене деякими американцями пропозиція взагалі відмовитися від терміну «еволюція», замінивши його на «біологічні зміни в часі» (biological changes over time). Останнім французькі автори вважають «більш точним визначенням реальності».Адже «еволюція» буквально означає «розгортання», а тому неявно припускає рух в деякому заздалегідь заданому напрямку.А ми знаємо, що еволюція може йти в будь-яких напрямках. Приголомшливий приклад цього дають, наприклад, миксозои — нащадки справжніх багатоклітинних тварин, упростившиеся настільки, що систематики більше ста років відносили їх до найпростіших. Буває і так.

Справедливості заради скажемо, що саме тут Раулю і Мерхей можна пред’явити претензії. По-перше, Дарвін тим і відрізнявся від Ламарка, що не визнавав за живими організмами ніякого внутрішнього прагнення до ускладнення. І розглядати живі організми як втілення платонівських ідей дарвіністи теж ніколи не любили — історично цим захоплювалися швидше антидарвіністи, начебто, наприклад, А. А. Любищева. Так що не дуже-то й зрозуміло, з ким тут Рауль і Мерхей, власне, сперечаються.По-друге, процитоване ними рішення вилучити слово «еволюція» з шкільних програм було відповіддю системи освіти північноамериканського штату Джорджія на демарші релігійних креаціоністів, що заперечують еволюцію взагалі. Чиновники, видно, спробували таким способом вгамувати пристрасті. Але це викликало в самій Джорджії безліч заперечень, і рішення незабаром було скасовано. Посилатися на таку історію як на бажаний прецедент вже точно не варто.

Поступовість еволюції

Дарвін вважав, що еволюція йде шляхом поступового накопичення дрібних змін. Він не раз цитував відому фразу «natura non facit saltum» («природа не робить стрибків»). У певному сенсі це спростував ще Грегор Мендель, показав, що реальні спадкові зміни не строго поступові, а є дискретними: адже саме в цьому полягало відкриття мутацій, хоча сам Мендель такого терміна ще не знав.Більш пізні ілюстрації дискретності еволюції досить численні: наприклад, відкриття біосферних криз, що супроводжувалися глобальними масовими вимираннями, — зараз ми знаємо, що в історії Землі таке траплялося кілька разів. З іншого боку, Ернст Майр, видатний фахівець з видообразованию і один з головних розробників знаменитої синтетичної теорії еволюції (СТЕ), вважав, що нові види дуже часто утворюються в результаті диференціації маленьких популяцій, ізольованих на краю вихідного ареалу (це називається «крайові ізоляти»).При такому способі видоутворення генетичні перебудови повинні бути відносно різкими, тобто ми знову бачимо дискретність.

У цілому нині немає сумнівів, що в еволюційний процес вносять певний вклад не тільки мікро-, але і макро — події.Причому — це важливо — останні зовсім необов’язково руйнівні. Хороший приклад «позитивних» макроподій — генні дуплікація, відразу призводять до виникнення нових великих груп генів. Дійсно, деякі сучасні вчені пов’язують такі дуплікація з великими еволюційними зрушеннями, аж до «кембрійського вибуху», що сформувала різноманітність тваринного життя («Letters Zoologіcal», 2015, 1, 1, 1; http://elementy.ru/news/432408).

Вертикальне спадкування

Дарвін вважав, що спадкові задатки (до слова «ген» тоді ще було далеко) передаються строго вертикально, тобто від предка до нащадку і ніяк більше. Дійсно, в середині XIX століття було майже неможливо уявити щось інше. Лише дуже нескоро вчені дізналися, що генетична інформація може передаватися і горизонтально, між одночасно живими організмами, найчастіше через посередництво вірусів. До речі, саме в цьому відкритті брав участь герой повісті Стругацьких «За мільярд років до кінця світу» — біолог Валентин Вайнгартен.«Ви, батьки, зрозуміти не можете, це пов’язано із зворотним транскриптазой, вона ж РНК-залежна ДНК-полімераза, вона ж просто ревертаза, це такий фермент у складі онкорнавирусов, і це, я вам прямо скажу, батьки, пахне нобелівкою…» В результаті виявилося, що і Ламарк теж був частково правий: включення в геном приходять ззовні мобільних елементів призводить до самому справжньому спадкоємства придбаних змін, яке він коли-то передбачав («Biology Direct», 2009, 4, 1, 42).Ще в середині XX століття, навіть раніше відкриття подвійної спіралі ДНК, цьому явищу дали нетривіальне назва «інфекційна спадковість» («Cold Spring Harbor Laboratory Press», 1953, 18, 261-269).

Обмін генетичними мобільними елементами може створювати нові пристосування дуже швидко, наприклад, при перенесенні між різними бактеріями і археями генів, продукти яких захищають і тих і від інших вірусів. Приблизно так само поширюються гени стійкості до антибіотиків, «заражаючи» популяції відразу багатьох видів бактерій. Більш того, деякі антибіотики можуть провокувати цей ефект, тим самим як би допомагаючи бактеріям поширювати гени захисту від самих себе.А головне, в останні десятиліття стало ясно, що горизонтальний перенос генів — зовсім не рідкісне явище, що стосується тільки специфічних генів захисту. Бактеріальні геноми взагалі дуже динамічні, консервативність розташування генів там мала, і тому горизонтальний перенос відбувається часто. Спеціальні перевірки показали, що до нього, судячи з усього, здатні просто всі бактеріальні гени без будь-яких винятків.

Іноді гени бактерій можуть проникати в геноми багатоклітинних організмів. Саме так оболочники, близькі родичі хребетних, отримали ген, який дозволив їм синтезувати целюлозу — структурний вуглевод, звичайний у рослин, але не зустрічається ні в яких інших багатоклітинних тварин. Недавні генетичні дослідження змушують припустити, що предок оболочников отримав ген синтезу целюлози від якихось фотосинтезуючих бактерій в результаті одиничного акту горизонтального переносу («Development», 2010, 137, 9, 1483-1492).Віруси теж іноді проникають в геноми еукаріотів: наприклад, герпесвірус HHV-6 може вбудовувати свій геном у кінцеві області хромосом людини і після цього передаватися по спадку (PNAS, 2010, 107, 12, 5563-5568). Величезна різноманітність шляхів обміну речовин у бактерій в якійсь мірі пояснюється якраз тим, що горизонтальний перенос генів легко поширює біохімічні нововведення. Нарешті, є гіпотеза, що і поширення кисневого фотосинтезу — найвеличніша подія, яка змінила вигляд Землі як планети!— було пов’язано з горизонтальним переносом генів, що виникли у предків синьозелених водоростей (PNAS, 2006, 103, 35, 13126-13131). Тут вже не залишається сумнівів, що еволюційне значення горизонтального переносу генів дуже велике.

Насправді об’єктом горизонтального переносу зазвичай буває не цілий ген, акуратно вирізаний від початку до кінця, а випадковий відрізок, захоплюючий некодирующие нуклеотидні послідовності, або шматки інших генів, або цілу групу генів. Довжина стерпного відрізка може варіювати від декількох нуклеотидів до кількох тисяч, причому інтенсивність переносу від цієї довжини часто взагалі не залежить. Все це, звичайно, грунтовно додає геномам хаотичності.Рауль і Мерхей навіть запропонували замінити термін «латеральний перенесення генів» (lateral gene transfer, LGT) на більш загальний і правдивий — «латеральний перенесення послідовностей» (lateral sequence transfer, LST). Слова «горизонтальний» і «латеральний», тобто «бічний», тут можна вважати синонімами.

Загальний предок

Дарвін вважав, що всі сучасні форми життя походять від одного спільного предка. Зараз цього предка прийнято називати LUCA (last універсальний common ancestor, останній універсальний загальний предок). За даними порівняльної геноміки, LUCA мав системи синтезу РНК, тобто транскрипції (три субодиниці РНК-полімерази), і синтезу білка, тобто трансляції (близько 30 транспортних РНК з ферментами їх синтезу і модифікації, декілька факторів трансляції, набір аминоацил-тРНК-синтетаз).Крім того, у нього були деякі ферменти, що служать для обміну речовин — наприклад, для синтезу азотистих основ, які входять до складу нуклеїнових кислот.

Однак дуже примітно, що в цьому списку немає ферментів реплікації ДНК. У трьох найбільших групах живих організмів, яким сучасна систематика надає ранг доменів (бактерії, археи, еукаріоти), відповідні білки — абсолютно різні. Схоже, що «Лука» просто не мав апарату реплікації, а це цілком може означати, що його геном складався тільки з РНК. На ДНК генетична інформація була перенесена вже потім.Є гіпотеза, що заміна РНКового геному ДНКовим сталася у трьох доменів незалежно, причому система реплікації була запозичена різними гілками клітинних організмів від різних ДНК-вмісних вірусів, які винайшли її раніше (PNAS, 2006, 103, 10, 3669-3674). Все це віддає науковою фантастикою, але насправді в такому ході еволюції немає нічого неможливого.

Був «Лука» повноцінної кліткою, хоча б і РНК-містить? Це незрозуміло. Аналіз геномів не свідчить про те, що він обов’язково повинен був мати клітинну мембрану: ферменти синтезу молекул, з яких вона складається, в різних доменах досить різні. Не виникли і вони теж незалежно? Але ж жодна клітина не може існувати без мембрани, яка обмежує її зовні. Якщо у «Луки» ще не було мембрани, значить, клітиною він не був.Тут, щоправда, можливо й альтернативне пояснення полягає в тому, що мембрана була, але її хімічні компоненти на ранніх етапах еволюції занадто швидко змінювалися, забезпечуючи пристосування клітин до різноманітних, часто екстремальних зовнішніх умов.

Були у «Луки» рибосоми — теж питання спірне. Рибосома — це досить складна молекулярна «машина», зібрана на основі декількох молекул РНК і декількох десятків різних білків, яка служить для трансляції, тобто для синтезу нового білка з амінокислот. Ніяка сучасна клітина функціонувати без рибосом не може. Але чи завжди так було? Не факт.Ще великі молекулярні біологи Френсіс Крик і Карл Везе думали, що на початку еволюції синтез білка все-таки міг обходитися без рибосом, оскільки окремі молекули РНК (наприклад, транспортні) теж потенційно здатні каталізувати потрібні для цієї реакції. Іншими словами, примітивний апарат трансляції міг бути набагато простіше сучасного.Авторів, які з цим не погоджуються і вважають, що всьому живому повинна бути обов’язково притаманна повноцінна рибосома, Рауль і Мерхей люто критикують, називаючи їх думку «просто формою неокреационизма» (більш сильне образу на адресу біолога-еволюціоніста важко придумати!). І справді, по сучасним даним, виходить, що рибосоми могли виникнути поступово, з набагато більш простих молекул РНК (http://elementy.ru/news/431013).

У результаті вигляд «Луки» поки невідомий. Але тут, схоже, справа йде як з Колумбом, який шукав шлях в Індію, а знайшов Америку. Важливіше конкретних деталей — загальний висновок, на який наводять геномні дослідження.Предки всіх сучасних живих істот цілком могли бути справжніми химерами, совместившими в собі геноми і білки декількох типів організмів, наприклад РНК-вмісних протоклітин і ДНК-вмісних вірусів, які, за деякими припущеннями, з’явилися раніше будь-яких клітин. При найближчому розгляді корінь дерева життя виявляється пучком взаємодіючих ліній.

Дуже можливо, що й у більшості інших еволюційних гілок ми при відповідному геномном «збільшення» побачимо те ж саме. Наприклад, еволюція людини теж супроводжувалася обміном генами між різними видами, хоча і по-іншому, звичайно, механізму. Дідьє Рауль вважає, що класичний західний погляд на еволюцію, передбачає походження будь-якої групи організмів «від Адама і Єви» з подальшим чисто вертикальним спадкуванням, внушен Біблією, і в цьому відношенні (за словами Рауля) дарвінізм не так вже й далекий від креаціонізму.Якщо залишити цей шокуючий тезу на совісті французьких вчених і перейти на більш сухий язик, вийде наступне: строго вертикальне спадкування є свого роду вироджений випадок. У загальному ж випадку основними діючими особами еволюції є химери: тут це слово позначає організми, породжені сполученнями генів різного походження. Якщо раніше горизонтальний перенос генів вважався рідкісним приватним чинником, що порушує струнку картину вертикального спадкування, то тепер все трохи чи не навпаки.

Дідьє Рауль так наполегливо прагне розширити наші уявлення про природу, що покладає надії на індійських і китайських дослідників: може бути, вони, не обтяжені західною культурою, створять нову еволюційну картину світу? В усному інтерв’ю він додав, що якщо б історію Всесвіту писали буддисти, вони, мабуть, вважали б еволюцію в основному циклічною.Залишається сказати, що теоретична стаття Рауля, присвячена цим ідеям, має промовистий заголовок — «Дідусь-вірус: геноміка 2010 року суперечить дарвиновскому погляду на еволюцію» («European Journal of Clinical Microbiology Infectious Diseases», 2011, 30, 8, 935-936). Дійсно, якщо людина отримала частину генетичного матеріалу від вірусу, чому б йому і не назвати цей вірус своїм предком? У світі, де зникла очевидна система відліку, можливо все.

Древо життя

Дарвін вважав, що родинні відносини всіх живих організмів можуть бути зображені ветвящимся древом. Сам термін «древо життя» винаходом Дарвіна не є — він, швидше за все, запозичений з біблійної Книги Буття. Правда, цитуючи цю Книгу, Рауль і Мерхей переплутали древо життя (у якого Бог поставив ангела з блискучим мечем) з древом пізнання добра і зла (з якого Єва зірвала плід); біологічне «древо життя» вони чомусь зводять саме до другого.Так чи інакше, класична біологія вважала, що все біологічне розмаїття виникло з єдиного початкового вузла еволюційного древа в результаті серії його послідовних розгалужень. Зараз цю «нульову гіпотезу» доповнює постулат Річарда Докінза, викладений у книгах «Егоїстичний ген» і «Розширений фенотип»: еволюція генів і еволюція цілих організмів просто-напросто різні речі. Гени цілком можуть переміщатися з одного організму в інший, і всі реальні організми (включаючи людину) суть в тій чи іншій мірі генетичні химери.Тому в загальному випадку нам доводиться мати справу не з єдиним еволюційним деревом, а з набором древес, що належать до окремих генів, які зовсім не зобов’язані співпадати один з одним.

Відмінний приклад такого «химеризма» — гігантські ДНК-вмісні віруси, в геномах яких є гени вірусного, бактерійного, архейного і еукариотного походження (PNAS, 2009, 106, 51, 21848-21853). Причому між різними родами таких гени вірусів можуть переноситись допомогою вірусів, вірусів — вирофагов. Існування останніх виявив кілька років тому саме Дідьє Рауль, це ще одна з його відомих відкриттів (http://biomolecula.ru/ content/363).

Картина ще більше ускладнюється у випадках, коли по ходу еволюції організми не просто обмінювалися генами, а зливалися цілком. Наприклад, загальновизнано, що клітинні органели, завдяки яким еукаріоти можуть використовувати кисень для отримання енергії — мітохондрії, — це нащадки колись оселилися в клітинах симбіотичних бактерій. Швидше за все, предками мітохондрій були пурпурові альфа — протеобактерии, схожі на сучасного прісноводного мешканця Rhodospirillum rubrum («Molecular Biology and Evolution», 2004, 21, 9, 1643-1660).Однак геноми мітохондрій значно різноманітніші, ніж можна було б очікувати, якщо виходити тільки з цього припущення. Дідьє Рауль з колегою провів аналіз мітохондріальних геномів чотирьох еукаріотів одноклітинного жгутіконосцев Reclinomonas, дріжджів, людини та воші, — причому для кожного гена спочатку будувалося окреме еволюційне древо, і тільки потім ці дерева були накладені один на одного («Biology Direct», 2011, 6, 55).Отримана схема включає таку величезну кількість пересічних гілок, що автори були змушені припустити або багаторазове походження мітохондрій від різних бактерій, або інтенсивний горизонтальний перенос генів у процесі їх еволюції, або і те, і інше відразу.

різома життя

Французьке слово «різома» (rhizome) буквально означає «корінь». У 1976 році філософи-постмодерністи Жиль Дельоз і Фелікс Гваттарі зробили це слово філософським терміном. Ризома — це мережева структура, протиставляється деревоподібної; візуалізацією різоми буде заплутана коренева система, позбавлена скільки-небудь чіткої форми, але пронизана безліччю внутрішніх зв’язків. «Різома так влаштована, що в ній кожна доріжка має можливість перетнутися з іншого. Ні центру, ні периферії, немає виходу.Потенційно така структура безмежна», писав Умберто Еко в «Замітках на полях «Імені троянди»», розмірковуючи про типи лабіринтів. Різома — образ світу, «втратило свій стрижень», але приховує в собі несподівані можливості, — «той, що творить Хаос». Перетворюючи «ризому» з чисто філософського терміна в біологічний, Дідьє Рауль, звичайно, враховує всі ці відтінки значень. У своїх інтерв’ю він звертається ще й до філософії Ніцше, заявляючи, що еволюція — не стільки аполлонический світ (красивий, розумний, організований), скільки дионисический (хаотичний, бурхливий, раптовий).

Стаття Рауля і Мерхей — етюд, який претендує на короткий опис усієї еволюції відразу. Для нашого часу це дуже нетипово. Такі речі були нормою років сто тому, коли майже кожен поважаючий себе дослідник-еволюціоніст рано чи пізно брався сформулювати свої теоретичні погляди в статті особливої, а то й книзі. У сучасній науці набагато менше від мистецтва і набагато більше від планомірно йде виробничого процесу, тому для неї такий підхід до справи незвичайний.З іншого боку, очевидно, що жодна наукова робота, нехай як завгодно змістовна, не може охопити абсолютно всі форми і механізми еволюції — вони просто дуже різноманітні. Це розуміють всі сучасні вчені. Так що мова йде не про повну описі світу, а про спосіб класифікації реальності, оголошуючи  першорядними одні явища і другорядними інші, про те, що на мові класичного мислення називається discours. Безсумнівно одне: в «раулевском» дискурсі еволюція набагато більш переривчаста, випадкова і непередбачувана, ніж думало більшість учених минулого століття.І деякі справжні властивості природних процесів це абсолютно точно відображає.

Звичайно, антидарвінізм Дідьє Рауля виглядає зухвало. Немає жодних сумнівів, що автор свідомо до цього прагне. У його роботах вистачає шокуючих заяв: наприклад, образ Дарвіна Рауль називає іконою, виставленої наукою проти релігійних креаціоністів, а масову підтримку дарвінізму серед вчених вважає вимушеної зовнішніми причинами (головним чином тією ж боротьбою з креационизмом). В інтерв’ю він висловлюється ще різкіше: мовляв, дарвінізм сам давно став релігією, а «Походження видів» новим Євангелієм.В останніх рядках своїй програмній статті Рауль і Мерхей оголошують антагоністами Дарвіна Ернста Майра, Стівена Гулда і — як не дивно — Річарда Докінза, який саме своєю полум’яною пропагандою дарвінізму найбільше і відомий. Все це, як мінімум, дуже спірно. Але може бути, сучасному еволюционизму як раз і не вистачає по-справжньому спірних ідей? Адже там, де немає різноманітності, немає і розвитку. Приблизно тими ж міркуваннями пояснювався зухвалий характер творчості Ніцше, на якого Рауль, як ми знаємо, посилається.

З іншого ж боку, антидарвінізм — це всього лише назва, nomen. Між тим погляди Дідьє Рауля за чисто біологічним питань не представляють нічого абсолютно незвичайного: вони досить близькі, наприклад, до поглядів Е. В. Куніна, теж визнаного у всьому світі великого біолога-еволюціоніста. Більше того, жодне фактичне твердження Рауля не заперечується і тими вченими, які вважають себе дарвіністами. Різниця тільки в тому, що Кунін (наскільки можна судити) швидше схиляється до «кумулятивної моделі» поступового розвитку науки, принаймні, антидарвіністом він себе не оголошує.А Рауль активно вимагає якщо не наукової революції, то вже точно зсуву дискурсу. Його думка: щоб по-справжньому віддати належне революційному розуму Чарльза Дарвіна, треба насамперед дозволити самому еволюционизму еволюціонувати далі.

Якщо комусь не подобається термін «антидарвінізм», його можна безболісно замінити на «постдарвінізм».Можливо, це буде точніше. Сучасна біологія насправді не схильна відкидати класичний дарвінізм — вона всього лише доповнює його. Інша справа, що ці доповнення анітрохи не менш істотні, ніж, наприклад, доповнення сучасної космології до астрономічних відкриттів Галілея, Кеплера і Ньютона. І тут вже марно сперечатися: це реальність, яка нас поступово відкривається і з якою відтепер доведеться мати справу.Може бути, раулевский виклик так і залишиться не більш ніж проявом наївного епатажу. А може бути, він стане знаком повороту, який приведе нас до несподівані області знання. Різома на те і різома, щоб залишити відкритими обидві можливості. У будь-якому випадку поглянути на світ по-новому нам вже зараз ніщо не заважає. Еволюція — не освітлена дорога, що веде від амеби до людини, а темний лабіринт, повний обривів, провалів, тупиків, неочікуваних перетинів, катастроф і евкатастроф. Дионисический космос, що таїть в собі і смерть, і надію. Ястребов С. А.

Related Post